EGE NET TV

EGİAD Genel Kurulu Yapıldı EGİAD’ın Yeni Başkanı Mustafa Aslan Oldu

EGİAD Genel Kurulu Yapıldı EGİAD’ın Yeni Başkanı Mustafa Aslan Oldu
13 Ocak 2019 - 8:51Ege Genç İş İnsanları Derneği(EGİAD)’ın bugün yapılan olağan genel kurulunda, 380 aktif üyeden 352 üyeninkatılımıyla, 204’ünün oyunu alan Mustafa Aslan EGİAD’ın yeni başkanı oldu.Yoğun ilginin olduğu seçimlerde kazanan taraf olan Mustafa Aslan yaptığıteşekkür konuşmasında, duyduğu mutluluğu dile getirdi.
İzmir iş dünyasının meraklabeklediği Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) genel kurulunun sonuçları bellioldu. Derneğin 15. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ile haysiyetdivanının seçildiği olağan genel kurulda, 352 üye oy kullanarak %92.63 oranlaEGİAD tarihinin en yüksek katılım oranı gerçekleştirmiş oldu.
EGİAD isminin açılımı Ege Genç İş İnsanları Olarak Değişti
Ege Genç İş İnsanları Derneği(EGİAD)’ın Olağan Genel Kurulu bu sabah 10.00’da geniş bir katılımla başladı. 380aktif üyesi bulunan derneğin genel kuruluna iş dünyası temsilcileri de katılımgösterdi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ve İZİKAD İzmir İş KadınlarıDerneği Başkanı Huriye Serter’de Genel Kurul’da her iki adaya destek olmak içinhazır bulundu. Divan Heyeti Başkanlığı’nı Bülent Şenocak, Başkan VekilliğiniAhu Salgar, Katip üyelikleri Yonca Güngör, M.N. Okan Özaydın, Halit Çim yaptı. Derneğin15. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ile haysiyet divanının seçileceği genelkurulda, tüzük değişikliğine de gidilerek Ege Genç İşadamları Derneği ismi,kadın erkek eşitliği ve cinsiyetsiz bir yaklaşımla Ege Genç İş İnsanlarıDerneği olarak değiştirildi.
14. Dönemde 256 Faaliyet
Genel Kurul’da ilk açılışkonuşmasını yapan 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter oldu.İlter 2016 – 2018 dönemine ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. 14.Yönetim döneminde 256 faaliyet gerçekleştirdiklerini dile getiren İlter,EGİAD’ın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nun 8.55’ten 9.21’e yükseltilerekderneğin kurumsallaşmasında önemli bir başarı yakalandığına dikkat çekti.Uluslararası ilişkiler düzeyinde 32 etkinlik gerçekleştirildiğini kaydedenEGİAD Başkanı İlter, yönetim dönemi boyunca ekonomi, yönetim ve iş dünyasınayönelik çok sayıda toplantı ile Endüstri 4.0 konusunda birçok farkındalıketkinliği gerçekleştirildiğini belirtti. Ege Bölgesi ve İzmir’in ilk akrediteMelek Yatırım Ağı EGİAD Melekleri’nin 12 melek yatırımcı – girişimci buluşmasıile 5 yatırım ve 550 girişim değerlemesinde bulunduğuna vurgu yaptı. Tarihialan Kemeraltı’nda bulunan tarihi Portekiz Sinegogu’nun restore edilerek EGİADSosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi olarak hizmete açıldığını bildiren AydınBuğra İlter, projenin gerçekleşmesinde katkıda bulunan ve maddi manevi destektebulunan kurum ve kişilere de teşekkür etti.  İlter konuşmasını şöyle sürdürdü; “Şunuunutmamak gerekir ki, bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak EGİADsahip olduğu başarı ve repütasyonu, cemiyet hayatı veya sair aktiviteler ile değil,iş dünyasına yönelik konumlandırma, genç liderler yetiştirmeye odaklı yaptığıçalışmalar, bu bağlamda içerik geliştirme, iletişim kurma ve işbirliklerioluşturma konusundaki başarısı ile elde etmiştir. İnsiyatif alan ve aday olaniki ekibin de EGİAD’ın temel değerleri ve konumlandırmasına uygun olarakçalışmalar yapmak üzere yola çıktığına ilişkin şüphemiz yoktur. Ayrıca EGİAD’ınher seçimli genel kurulu sonrasında olduğu gibi bugün yapacağımız genel kurulsonrasında da tüm adayların kenetlenerek çalışmalara birlikte devam edeceğineolan inancım tamdır.”
Genel Kurul, EGİAD YönetimineAday olan Mustafa Aslan ve Mahir Kaplan’ın konuşmasıyla sürdü.
İlk konuşmayı yapan Mustafa Aslanoldu. EGİAD 30 Takımının Başkan Adayı Mustafa Aslan, sonuç ne olursa olsunkazananın EGİAD olacağını belirterek konuşmasına başladı. Projelerini aktaran Aslanşöyle konuştu: “EGİAD’ın yeni yönetimine adayım. EGİAD’da seçimler her zamanEGİAD’ın lehine sonuçlanır. Seçim var diye hiçbir zaman kimseye menfaat teklifetmeyiz. Her iki aday gruba da minnetlerimizi sunuyoruz. EGİAD’a katkı sağlayansiz değerli arkadaşlarımızı kim kenara koyabilir. Sizin şevkiniz EGİAD’ıgeleceğe taşıyacaktır. 8 yıl önce üyesi olduğum derneğimizde her zaman aktifolarak çalıştım. Aldıkça verdiğim, verdikçe aldığım bir platform oldu.Gerçekten EGİAD için çalıştığında liyakat oluşuyor. EGİAD’ı yönetmenin liyakatınasıl olur, siz bugün buna karar vereceksiniz. Derneğimizin önceliği önceüyelerimiz ve sonra bölgemizin karlılığıdır. EGİAD özünde liderler yetiştirenbir kurumdur. Topluma hizmet sorumluluğu ve liderler yetiştirmek önemlimisyonlarındandır. EGİAD’ın gelişimi için oylarınızı ve teveccühünüzübekliyoruz. Şüphesiz bugün EGİAD kazanacak.”
Ardından kürsüde konuşma yapanEGİAD 15 Takımının Başkan Adayı Mahir Kaplan oldu. Kaplan, EGİAD’ıngerçekleştirdiği projeler ve vizyonun herkesin gururu olduğunu ifade etti. 7makro projesini de aktaran Kaplan şöyle konuştu: “Yola çıktığımız gündenitibaren EGİAD Hepimizin sloganı rehberimiz oldu. Birlikte üreteceğimizprojelerle lider olmaya, katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Çalışma gruplarıve komisyonlarla süregelen birçok projeyi devam ettireceğiz. Geliştireceğimizlider projelerle iz bırakmak istiyoruz. Göreve geleceğimiz ilk günden itibarenEGİAD misyon ve vizyonuna bağlı kalacağımıza, EGİAD haklarını koruyacağımıza,başarı çıtamızı yükseltip üyelerimizin derdini dert edineceğimize, katma değerliprojeler üreteceğimize, hayvan haklarını koruyacağımıza, kadın ve çocukistismarına karşı duracağımıza, devletimizin ve milletimizin yanında olacağımızasöz veriyorum. Sonuç ne olursa olsun birlikte olmaya geldik. Kaybedeninolmadığı seçimde kazanan EGİAD olacak. EGİAD Hepimizin, Hepimiz EGİAD’ız.”
Yeni Başkan Aslan’dan Kucaklayıcı Konuşma
Genel kurula katılan, 352 üyeden 204’nün oyunu alan Mustafa Aslan ile birlikte EGİAD’da 15.dönem başlamış oldu. İki yıl boyunca, 2021 Ocak ayına kadar, görevde kalacakolan ekibi, yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Yüksek katılımın olduğuseçimlerin ardından ‘teşekkür konuşması’ yapmak için kürsüye gelen MustafaAslan, üyelerinin verdiği desteğe ve güvene teşekkür etti. Rekabetçi ama adilbir anlayışla güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini dile getiren 15. DönemBaşkanı Mustafa Aslan, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalara devamedeceklerini vurguladı.    Aslan, “Seçimgeride kaldı. Aday sürecinde yer alan herkes arkadaşımızdır. Ortak projelerdebirlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu dönemde uzun soluklu iddialı, beklentilerikarşılamaya dönük projelere yer vereceğiz. Her tarz projeye ve yeniliğe açığız.Gerek bütçe, gerekse üyelerin ekonomik göstergeleriyle, Türkiye’nin en güçlügenç iş insanları derneklerinden biriyiz. Ayrıca, İzmir’de en çok ses getirenkurumlarının başında gelmekteyiz. 650’yi aşkın üyemiz ve üye profilimizde yeralan yüzde 20’ye iş kadınımızla, EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği olarakdeğişen ismimizle, dinamik gençliğimizin ve iş dünyasının sesi olmaya devamedeceğiz. Yeni dönemde ben üyelerimizin vereceği destekle bu gücün daha daartacağına inanıyorum. EGİAD bu seçimlerde demokrasinin beşiği olduğunugöstermiştir. Bu seçim süreci EGİAD’a güç katmıştır. Herkese çok teşekkürediyorum” diye konuştu.
Aslan konuşmasını şöyle sürdürdü:“Bu görevi en iyisiyle yapmak için çalışacağız. İlk teşekkürüm birlikte yönetimkurulunda da yer aldığım Mahir Kaplan’a. Pazartesi itibariyle yine hep birlikteçalışmayı ümit ediyorum. Bir diğer teşekkürüm de Aydın Buğra İlter’e. Bayrağısizden devralmak hiç kolay olmayacak. Emaneti el üstünde tutacak vetaşıyacağız. En anlamlı teşekkür de takım arkadaşlarıma. Hep birlikteyarattığımız inanç ve güven hiç eksilmeyecek. Daha da büyük işler bizibekliyor.”
GENEL KURUL’DAN NOTLAR
– Divan Heyeti Başkanlığı’nıBülent Şenocak, Başkan Vekilliğini Ahu Salgar, Katip üyelikleri Yonca Güngör,M.N. Okan Özaydın, Halit Çim yaptı.
 – EGİAD seçimlerinde %92.63 oy oranı iletarihinin en yoğun katılımı oldu. Toplam 380 aktif üyenin bulunduğu dernekte; 352üye oy kullandı. 351 oy geçerli, 1 oy geçersiz sayıldı. Mustafa Aslan 204,Mahir Kaplan ise 147 oy aldı.
KUTU KUTU KUTU
“EGİAD 30” çalışma grubuyla seçime katılan Mustafa Aslan’ın açıkladığıprojeler ve yönetim kurulu listesi şöyle,

1.     
EGİAD Meslek Lisesi – Meslek Yüksek Okulu veNitelikli Teknik Eleman Projesi,

2.     
 EGİAD Düşünce Klübü (ThinkTank),

3.     
EGİAD Akademi ve Dijital Dönüşüm,

4.     
EGİAD Dış Ticaret Elçileri,

5.     
Markalaşma,

6.     
EGİAD Genç İş Ödülleri,

7.     
Sektörel Dağılım ve Kümelenme,

8.     
Kurumsal Hafıza, Kurumsal Sosyal Sorumluluk,

9.     
EGİAD 4.0,

10. 
EGİAD Sosyal Yaşamı Geliştirme Platformu,

11. 
EGİAD Filarmoni Orkestrası.
 
Asil Yönetim Kurulu,Mustafa Aslan, Anıl Yüksel, Elif Koç, Alp Avni Yelkenbiçer, Alper Koçak, DenizKuçükkurt, Feyzi Kaya, Mesut Özdamar, Muhlis Kaan Özhelvacı, Sezai NüzhetNoyan, Yaşar Baran Kayhan.
Yedek Yönetim Kurulu,Başak Çayır Canatan, Pınar Berberoğlu, Pınar Güngör Özinan, Cem Demirci, EmreCemal Yılancıoğlu, Fatih Mehmet Sancak, Levent Kuşgöz, Özveri Yandaş Okay,Serhat Büyükhelvacıgil, Süleyman Tutum, Yücel Koç.
 

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

    avrupa yakası escortbeşiktaş escortbeyoğlu escortnişantaşı escortetiler escortesenyurt bayan escortbeylikdüzü bayan escortavcılar bayan escortşirinevler escortataköy escort