EGE NET TV

İhracat rekoru kıran otomotivciler, 2019 yılından umutlu

İhracat rekoru kıran otomotivciler, 2019 yılından umutlu
30 Aralık 2018 - 12:08


Ülkemizin cariaçığına en olumlu katkıyı sağlayan otomotiv sektörü, yılı ihracat rekoruylakapattı. Sektör temsilcileri zor geçen bir yılın ardından 2019’dan umutlu…
 
Ocak-Kasımdöneminde yüzde 12 artışla 29,1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotivsektörü, yılın bitmesine bir ay kala yıllık bazda ihracatrekorunu tazeledi. Türk otomotiv sektörünün ihracatı, kasım ayında geçen yılınaynı ayına göre yüzde beş artarak 2 milyar 769 milyon dolar oldu. Ancak Türkiyeotomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı 11 aylık dönemde birönceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 azalarak 543 bin 231 adet olarakgerçekleşti. 2017 yılı 11 aylık dönemde ise 819 bin 954 adet toplam pazargerçekleşmişti. Otomotiv sektörü temsilcileri 2018 yılını değerlendirirken 2019yılında atılacak adımlar sayesinde daha olumlu bir tablo beklediklerini dilegetirdi. 

CMSİcra Kurulu Başkanı Ünal Kocaman: 

“Yeniyatırımlar için sağlam fizibilite yapılmalı”

2019’da hemTürkiye’de hem Avrupa’nın bazı ülkelerinde hem de dünyada otomotiv sektörü içinbir daralma söz konusu. Pazarda büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum.Dünya ekonomisinde de bir daralma tehlikesi görüyoruz. 2019’un zor bir yılolacağını düşünerek bütün harcama ve yatırımlarda tasarruf tedbirleri alıyoruz.2019’a nakit yaratmayan hiçbir varlığın taşınmaması lazım. Piyasa faizleriningeldiği noktada, bu faizlerle yaratılacak işlerle elde edilecek gelirlerin borçanaparasını ödemeye yeteceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla her sabit kıymetyatırımının mutlaka sağlam bir fizibiliteden geçiyor olması lazım. Şu andaTürkiye’de yaşadığımız finansal sorunlar belli bir zaman sonra çözülecek amaçok uzun vadeli pozisyonlarla, bu büyük faizlerle fonlama olursa bu durumfirmalar için sıkıntı yaratabilir. Kriz fırsattır moda söyleminin dışındaekonomik gidişat her zaman dönemsel bir yapı izler, aşağı da iner, yukarı daçıkar. Yukarı çıkışa da hazırlıklı olmak gerekir. Piyasa iyiye gittiğindeüretim ve altyapı anlamında hiçbir hazırlığınız yoksa o fırsatıdeğerlendiremeyeceksiniz demektir. Şu anki daralmaya tedbir alalım ama neredeçıkış olacağına da bakıp ona göre de şimdiden üretim ve yönetim altyapısıanlamında hazırlık yapmamız gerekiyor. 
 

EnrikoAliberti Koordinatörü Suat Özdağ 

“Otomotivdevergi sistemi yeniden ele alınmalı”
 
2019 yılında da sektör oyuncularının iyiniyetli çabaları satışların arttırılması için yeterli olmayıp mutlakahükümetimizin desteğine ihtiyaç olacaktır. Aslen olması gereken destek veyazaman zaman yapılan özel uygulamalar yerine kalıcı tedbirler alınıp vergiyapısının yeniden ve uzman kadrolarca masaya yatırılıp düzenlenmesigerekmektedir. Sektör mercek altına alınıp yeniden yapılandırılmazsa 350-450bin civarındaki satış adetleriyle yılı kapatacak, ana ve yan sanayi, bayiteşkilatlarından binlerce çalışan işsiz kervanına katılacaktır. Otomotiv sanayiçalışma sürelerini azaltacak, yan sanayiden tedarik ettiği yedek parçaadetlerini düşürecek ve yan sanayi firmalarının tek tek kapanışlarına tanıklıkedecektir. Sonuç olarak 2019 yılının aşılması sürecini iyi yönetenler içingelecek parlak, yönetemeyenler için yolun sonu olacaktır. İyi yönetenlersektördeki değişimi ve geleceği iyi okumalı yeniliklere açık ve istekliolmalıdır. Tüm bu düşüncelerimin yanı sıra ülkemizin refaha çıkışı ihracat veturizm gelirlerinin arttırılması ile mümkündür.
 
TiryakilerGrubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki

“Ekonomik kaynaklar verimli kullanılmalı”
 
Sektörümüzihracat anlamında başarılı bir yıl geçirdi. Fakat dünya ölçeklerine özelliklede bizimle eşdeğer olan ülkelere baktığımızda bunun çok yeterli olmadığınıgörmekteyiz. 2019 senesi için ise iç pazar anlamında zor bir yıl olacağıgörülüyor. Tabii bu sıkıntının yanında getireceği fırsatları da iyideğerlendirmek gerekiyor. Dış ticarette rekabet ettiğimiz ülkeler arasındaTürkiye’nin, şu anki döviz kurlarından dolayı rekabetçi olduğunusöyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirmiş olduğumuz ihracatrakamlarını 2017 senesi ile karşılaştırdığımızda otomotiv tedarik sanayiihracatının 10 yılda 965 milyon dolardan 4 kat artarak yaklaşık 4 milyar dolaraçıktığını görüyoruz. Büyüyen üretim adetlerinden de anlaşılacağı gibi yaklaşıkson kırk yılda sektörün artan üretim adetlerine ve geleceğe dönük potansiyelinebaktığımızda ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini düşünüyorum. Burada en çok önemvermemiz gerekenin Türkiye’nin beyaz eşya gibi önemli birçok sektörüne örnekteşkil ettiğimiz, yönetici gönderdiğimiz otomotiv sektörümüzde malzeme, işgücüve enerji gibi hayati işletme kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılmasınısağlamak olmalıdır. Sektörümüzün yetiştirdiği kalifiye insan gücü ve yöneticipotansiyeli tarafından baktığımızda sektörümüzü çok iyi bir geleceğinbeklediğini düşünüyor ve geleceğimiz için çok çalışarak, üretim kaynaklarımızıverimli kullanıp ekonomik ölçeklerde katma değerli üretim yaparak gelişmişülkeler ile aramızdaki farkın kapanabileceğini ifade etmek istiyorum. 
 
 
Poyraz OtomotivYönetim Kurulu Başkanı Selami Özpoyraz 
“ÖTV ve KDV indirimibekliyoruz”
 
Otomotiv sektörü Türkiye ekonomisi için en önemlisektör desek sanıyorum yanlış bir tespit yapmış olmayız. Dolayısıyla Türkiyeekonomisinin içine girdiği bir sıkıntının otomotiv sektörünü etkilememesiimkansız. Aynı şekilde otomotiv sektörünün yaşadığı bir sıkıntının Türkiyeekonomisine etki etmemesi de mümkün değil. Bu anlamda özellikle 2018 yılıikinci yarısında içine girdiğimiz ekonomik daralma, özellikle iç pazarda araçsatışlarında büyük bir düşüşe sebep oldu. İhracat odaklı bir sektör olarak budurumu tolere etmek kolay olmadıysa da bir şekilde sektör yaralarını sarmayıbaşardı, başarıyor. Bu anlamda 2019 yılı çok kolay görünmese de daha stabil veöngörülebilir geçeceğine dair inancımızı koruyoruz. Hükümetin daha düşük büyümeoranı beklentisi elbette ki sektörümüze de etki ederken, başta da dediğim gibiotomotiv sektörü olarak uzun yıllardır ülkemizin lokomotif sektörü olma gücüyleyine Türkiye’nin en önemli ihracat rakamına ulaşacak sektör olarak ön planaçıkacaktır. Otomotiv, 2018 yılı içinde ihracat alanında rekorlar kıran,ülkemizin cari açığına en olumlu katkıyı sağlayan sektörlerin başında geliyor.2019 yılı için de ihracat odaklı üretimi sürdürürken özellikle iç piyasayıhareketlendirecek ÖTV-KDV indirimi gibi hükümet eliyle yapılacak benzerhamlelere sektörümüz alışık olduğu yükselen grafiğini korumayı başaracaktır. 
 
Vosmer Otomotiv Genel MüdürüSiyon Karmona

“ÖTV oranları daha da düşürülmeli”
 
ÖTV 2018yılının ilk çeyreğinde otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yılagöre az da olsa bir büyüme göstermişti. Ancak, yılın ikinci yarısından itibarenözellikle döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki artışın etkisiylesektörümüz, kademeli olarak bir daralma gösterdi. Kasım ayında açıklanan ve yılsonuna kadar sürecek binek araçlardaki ÖTV ve ticari araçlardaki KDVindirimlerinın biraz da olsa hareketlendirdiği binek ve hafif ticari araçpazarı, geçtiğimiz yılın ilk 11 aylık süreci baz alındığında yüzde 34 gibi biroranda daralma gösterdi. Geldiğimiz noktada 2018 yılı sonunda toplam otomobilve hafif ticari araç pazarının, en iyimser haliyle geçtiğimiz yıla göre yüzde 35-40arasında bir daralma oranıyla kapanacağını söyleyebiliriz. 2019 yılındaotomotiv sektöründeki daralmanın, 2018 yılına paralel bir şekilde devamedeceğini düşünüyoruz. 2019’daki toplam pazar beklentimiz 350 – 400 binseviyelerinde. Döviz kurlarının ve faizlerin daha düşük seviyelere gelmesielbette sektörü bir nebze olsun rahatlatacaktır. Otomobil fiyatlarını etkileyendiğer bir faktör olan ÖTV oranlarındaki indirimin devam etmesi pazardakidaralma beklentisini nispeten azaltacaktır. 
 
SarıgözoğluOtomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sarıgözoğlu

“Otomotivsektörü cari açığın düşürülmesine katkı sağlıyor” 
 
Zorlu bir yılı geride bırakırken, iyibaşladığımız 2018 yılı, sonlara doğru hem otomotiv sektörü hem de ülkeekonomisi olarak sıkıntılı bir döneme girdi. Otomotiv sektörümüz, özellikleAvrupa otomotiv sektörü için büyük önem taşıyor. Lojistik imkanlarımız,Avrupa’ya yakınlık, işgücü imkanları ve bu sektördeki gelişmişlik düzeyimizotomotiv sektörünü ülkemiz için en önemli sektör haline getirdi.İhracatımızdaki en büyük payı oluşturması da bu açıdan son derece değerli.Ancak döviz kurunda ani yükseliş akabinde yükselen enflasyon ile özellikle içpazarda sektör daralırken, 2018 ihracatımızda güçlü yükselişini sürdürmeyibaşardı. Bu anlamda 2019 yılında ihracatta cari açığımızın kapatılması yolundaen büyük katkıyı yine otomotiv sektörünün vereceğinden kuşkum yok. İç pazaragelince bu konuda iç pazardaki daralmayı aşacak teşvikler, ÖTV indirimleri gibigirişimler sayesinde bu daralmanın 2019 yılında son bulacağını düşünüyorum.Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) Türkiye büyüme rakamları 2019 için düşükgörünse de otomotiv sektörü olarak 2019 yılında ihracatta rekorlar kıran, içpazarda hedeflerini tutturan bir sektör olarak ön plandaki yerimizikoruyacağımıza olan inancım ise tam. 
 
 
EGODYönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay 

“Sektörümüziçin yeni düzenlemeler bekliyoruz”

Kurlarda yaşanan daralma nedeniyle zorgünler geçiren sektörümüz yine de başarılı sayılacak bir yılı geride bıraktı.Toplam ihracatın 32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.Türkiye ekonomisinin itici gücü konumunda bulunan otomotiv sektöründe hareketligeçen bir yılın ardından 2019’un yaşanacak tüm ekonomik sıkıntılara rağmengerekli düzenlemelerin yapılması doğrultusunda daha olumlu bir tablo çizeceğinidüşünüyoruz.  Bu süreçte hayatageçirilecek yapısal reformların uzun vadede başta üreticiler olmak üzere tümvatandaşların lehine olacağına inanıyoruz. 

 EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

    avrupa yakası escortbeşiktaş escortbeyoğlu escortnişantaşı escortetiler escortesenyurt bayan escortbeylikdüzü bayan escortavcılar bayan escortşirinevler escortataköy escort