EGE NET TV

TOKİ’NİN YARGI KARARINDAN HABERİ Mİ YOK? YOKSA YARGI
KARARINI TANIMAMASI İÇİN ÖZEL BİR KANUN DÜZENLEMESİ Mİ YAPILDI?

TOKİ’NİN YARGI KARARINDAN HABERİ Mİ YOK? YOKSA YARGI<br>KARARINI TANIMAMASI İÇİN ÖZEL BİR KANUN DÜZENLEMESİ Mİ YAPILDI?
Okundu
15 Ocak 2021 - 15:14
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) web sitesinde, İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere
Mahallesi 809 Konut 2 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre
Düzenlemesi İşinin 26.01.2021 tarihinde ihalesinin yapılacağı duyuruldu1
. Ancak, konut
üretimine ilişkin ihalenin dayanağı olan imar planlarının iptali istemiyle açılan davalarda
hukuki süreçler devam etmekteyken ve hatta bu planlar hakkında yargının, iptal ve
yürütmenin durdurulması kararları bulunmaktayken yapılan bu ihalenin hukuka uygunluğu
tartışılabilir hale gelmiştir.
Geçmişte Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan ve sonrasında TOKİ’ye devredilen
Uzundere Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 90 hektarlık alanı kapsayan, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planlar aracılığıyla alanın bir kısmı “konut alanı”,
bir kısmı ise “üniversite alanı” olarak belirlenmiştir. Anılan plan kararlarına ilişkin ilk onama
tarihi 01.08.2018 olmakla beraber birden fazla plan onama işlemi gerçekleştirilmiştir.
İlerleyen süreçlerde, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Karabağlar Belediyesi ve
vatandaşlar tarafından söz konusu planların iptali istemiyle davalar açılmış, bu davalarda
birden fazla iptal kararı verilmiştir. Yine bu kapsamda davalar devam etmekteyken,
05.02.2019 tarihinde yeni imar planları onaylanmış, bu planların iptali istemiyle açılan
davada, İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 24.01.2020 tarih, 2019/1027 E. sayılı karar ile daha
öncesinde alınmış mahkeme kararı dikkate alınarak, alanda telafisi güç zararların oluşmasını
engellemek amacıyla yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Hakkında yürütmenin
durdurulmasına karar verilen bu imar planı, konut üretimine ilişkin ihalenin dayanağı olan
imar planıdır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararların sonuçları” başlıklı 28. maddesi,
idarelerin yargı kararlarını bütüncül olarak uygulamak yükümlülüklerine ilişkin olup bu
madde, idarelerin hukuka ve yargı kararlarına uygun iş ve işlem yapmasını sağlamak,
keyfiliği önleyerek hukuki denetimi işler hale getirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bahsi geçen
yürütmenin durdurulması kararını uygulama yükümlülüğü uyarınca, ilgili idarelerin dava
konusu plana ilişkin tüm işlemleri durdurması gerekmekteyken 26/01/2021 tarihinde
yapılacak bu ihalenin hukuki ve fiili sakıncaları olduğu ortadadır. Diğer taraftan yukarıda
açıklanan dava süreçlerinde iptaline karar verilen imar planları ile son onaylanan ve hakkında
yürütmenin durdurulmasına kararı bulunan imar planları benzer plan kararları içermektedir.
Bakanlık tarafından “yargı kararlarına uygunluk” kavramını esneterek bölgedeki konut
inşaatının bir an önce başlamasını sağlamaya dönük uygulamalar başlı başına hukuka aykırılık
içermektedir. Bu anlayışın kentimizde geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara neden
olacağı açık olup, bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.
1
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi 809 Konut 2 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları
ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi hakkında yapılan duyuru için tıklayınız http://www.toki.gov.tr/ihaletarihleri/11980
Deprem tehlikesi ile birçok bölgesi risk altında olan kentimizde öncelik verilmesi gereken
husus, yeni konutların üretimi değil, mevcut yapı stokunu kamu yararına uygun bir şekilde
yenileme çalışmaları olmalıdır.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak hukuka aykırı yürütülen bu işlemin takipçisi
olacağız.
Saygılarımızla.
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

avrupa yakası escortbeşiktaş escortbeyoğlu escortnişantaşı escortetiler escortesenyurt bayan escortbeylikdüzü bayan escortavcılar bayan escortşirinevler escortataköy escort