EGE NET TV

Türk turizmine damga vuracak

Türk turizmine damga vuracak
Okundu
18 Aralık 2018 - 12:13

Çeşme’de 12 ayboyunca turizmin canlı kalmasını sağlayacak “termal sağlık merkezi”projesi için imzalar atıldı. 200 milyon liraya mal olacak projenin imzatöreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Elinitaşın altına koyarak birlikte yol yürümeye ve kaderi paylaşmaya karar verirse,İzmirlilerin başaramayacağı iş yoktur” dedi. 
Slovenyalı birgrubun hazırladığı projesinin İngiltere, Amerika ve İtalya’da ödüller kazandığıTETUSA OASIS, günde 2 bin kişinin tedavi göreceği çok büyük bir kompleksolacak. Tesiste otelin yanı sıra 50 odalı yaşlı konuk evi de bulunacak. Burada,geçmişte Balçova Termal Tesisleri’ne gelen Norveçli turist sayısının çoküzerinde yabancı turist ağırlanacak.
 
İzmir BüyükşehirBelediyesi’nin büyük ortak olduğu TETUSA (Termal Turizm Sağlık MerkeziA.Ş.) kentin önemli turizm bölgelerinden Çeşme’de yılların hayali olan”turizmi 12 aya yayma” hedefini gerçeğe dönüştürmek üzere çok önemlibir adım attı. İlçede 200 milyon TL yatırımla kurulacak uluslararasıstandartlardaki termal sağlık merkezi projesi TETUSA OASIS’in yaşamageçirilmesi için Slovenyalı mimarlık grubuyla imza töreni gerçekleştirildi.Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıAziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, TETUSA  Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Öncel, projeyihazırlayan mimarlık ekibi ve TETUSA ortakları katıldı. 
 
EXPO için belirlediğimiz hedefe yürüyoruz
Törende konuşanİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, projenin hayata geçmesi için İzmirBüyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi olarak ellerini taşın altına koymabilinciyle ve kenti kalkındırmak üzere ortaklık kararı aldıklarını belirterek,”Biz dönemimizle birlikte, ‘belediye başkanları sadece belediyenin yasalolarak verdiği görevlerden değil, kentin kalkınmasından yaşam kalitesininyükselmesi ve kalkınmasından da sorumludur’ diye Türkiye belediyecilik tarihineyeni bir ufuk getirdik. Kentin kalkınması için nerede ne lazımsa el attık. Biliminsanlarıyla birlikte İzmir Stratejik Planı’nı hazırladık. 15 senedir uyguluyoruz.Projelerin öncelik sıralamaları belli. Adım adım bunları yaptık” dedi.
Başkan AzizKocaoğlu, sağlık turizminin İzmir’in EXPO’daki hedeflerinden biri olduğunuhatırlatarak şunları kaydetti:
“Eğerİnciraltı rant kaygısıyla değil, sağlıklı büyüme ve kaliteyi konuşarakplanlanabilseydi, bugün çok büyük bir ivme kazanmış olacaktık. İzmirYarımadası’yla, eski kentiyle ve Agamemnon Kaplıcaları’nın bulunduğu İnciraltıile sağlık, hizmet ve turizm sektörlerinde sıçrama yapacak, ülkenin ve kentinkalkınmasında kaldıraç olacak bir değerdir. Biz bunları geciktirerek aslındakentimizi ve ülkemizi geriye itiyoruz. Bizim çabalarımız Kemeraltı için de aynıhassasiyetle sürüyor.  Kemeraltı’ndayağmur suyu kuşaklama hattını bitirdik. Altyapısı, aydınlatması ve zemindöşemeleriyle birlikte Kemeraltı’nı yeniden yaratmak üzereyiz. Kemeraltıdünyanın en önemli açık pazarlarından, 24 saat yaşanabilen, öğrencilerin otelve pansiyonlarda kaldığı, tasarım atölyelerinin faaliyete geçtiği cıvıl cıvılbir merkez olacak. Bunları yaparsanız turist de geliyor.”
 
Sıçramayı turizmle yapacağız
İzmir nasılkalkınır; sorusuna hazırladıkları stratejik planlarla yanıt aradıklarını dilegetiren Başkan Aziz Kocaoğlu, “İzmir’in hemen hemen hiç kullanamadığıbirçok zenginliğinin olduğunun, bunları harekete geçirerek hizmet sektörü ve turizmdesıçrama yapabileceğinin, bunun ise mutlaka kültür, sanat ve sporladesteklenmesi gerektiğinin tespitini yaptık. Kalkınmanın sadece bir sektördeolmayacağı, bütün sektörlerin ayrı anda harekete geçmesi gerektiği bilinciyleyola çıktık. İşte Türkiye’nin en nitelikli fuar alanı Fuar İzmir. Eğerengellemeyle karşılaşmasaydık kabası bitecek olan kongre merkezi, eğer engellemeseydiBasmane’de tiyatro merkezi ve uzun uğraşlar sonucu temelini attığımız opera binası.Bir de tarihi Kemeraltı’nın ayağa kaldırılması.. 1971 binayı yıktığımız Yeşildereve Kadifekale eteklerine doğru son tescilli binayı baz olarak bölgeyi temizlemeçalışmalarımız devam ediyor. Yıllardır Roma Antik Tiyatrosu konuşuluyordu,şimdi gün ışığına çıktı. Sadece antik tiyatro için 163 tane binakamulaştırıldı. Bugün maalesef haberlerde Büyükşehir Belediyesi’nin adıgeçmiyor. Senede 1 milyon liranın üzerinde Smyrna kazılarının sürmesi içinkaynak ayırıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 6 milyon TLcivarında kaynak ayırarak kentteki tüm kazıları finanse ediyoruz” diyekonuştu.
 
Doğanbey’de kür merkezi müjdesi
TETUSA kürmerkezinin kurulmasının önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı AzizKocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çeşme’de üçay çalışan otellerin doluluk süresini 4 aya çıkardığınızda, tesisler karınıikiye çıkaracaktır. Bunu iki ay daha uzattığınızda, otelciler uçar gider, yeniyatırımlara kaynak yaratır. Biz bir taraftan İzmir Jeotermal’de hem Balçova hemDoğanbey’de çok başarılı işler yaptık. Şu an Doğanbey’de kamulaştırdığınız 42dönümde o bölgedeki otel ve pansiyonları harekete geçirecek kür merkezi projesibitti. Yakında inşaatına başlayacağız. Yine o bölgede 800 dönüm serayı ısıtacaktermal kaynağımız var. 15 megawat gücünde elektrik üretecek tesisin ihalesiniyaptık, yakında üretim başlayacak. Jeotermal kaynak sonsuz değil, yerin altındabir göl. Reenjeksiyon yapmazsanız sürdürülebilirliğini kaybediyorsunuz. 2005yılında Balçova’ya ortak olduğumuzda rezerv zayıflamıştı. Biz rehabilite ederekkapasiteyi 16 bin konuttan 36 bin konuta çıkardık. Bakarsanız, çalışırsanız,iyi niyetle çözüm ararsanız başaramayacağınız şey yoktur.”
 
Herkes elini taşın altına koymalı
Bu projeninyapılmasının zorunlu ve acil olduğunu, her geçen günün ise kayıp anlamınageldiğini ifade eden Başkan Kocaoğlu, “Bu proje için İzmir’in zenginlerinin,İzmir’in kaderiyle kendi kaderini eş değer tutanların elini cebine sokmasıgerekiyor. Tamam, Belediye yapsın ama İzmirlinin de yeniden elini cebine atmasıgerekiyor. Kent sağlıklı büyürse bundan hepimize pay düşecektir. Burada 200milyon lira yazıyor. Sadaka niyetiyle oradaki otellerden para almam. Sadakayaihtiyacı yoktur bu kentin belediyesinin de, sektörlerinin de…  Hep birlikte kazanmak istiyorsanız, elinizitaşın altına koyacaksınız. Belediye yapsın, hükümet arsayı versin mantığı artıkyok. Ne belediyede, ne merkezi hükümette kaynak var. Hep beraber herkes elinitaşın altına koyarak, başarıya, birlikte yol yürümeye, kaderi, hayatıpaylaşmaya karar verirse, İzmir insanının başaramayacağı iş yoktur”şeklinde konuştu. 
 
 
Hayalimiz gerçek olacak
TETUSA (TermalTurizm Sağlık Merkezi A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Öncel ise Çeşme için çokönemli bir adım attıklarını belirterek, “Bu proje için yıllarca mücadeleetmiş rahmetli Şinasi Ertan başkanlığında kurulan bir şirkettik. Amacımız Çeşme’yetedavi merkezi kazandırmaktı. Yer tahsisi için çok uzun mücadeleler verdik.Çeşmede 100 bin m² yekpare bir  alanyoktu. İlk etapta bu yıl 45 bin kişinin ziyaret ettiği Aquapark’ı bitirdik. Bugünde projenin ikinci aşaması olan termal kür merkezinin imza törenini yapıyoruz”dedi. 
Öncel, ilçenin12 ay turizmi için altın değerinde bir projenin hayata geçirileceğinivurgulayarak, “Biz bu projeyi termal tedavi merkezi olarak düşündük. Onagöre tasarladık. Slovenya’nın ünlü bir mimarlık ofisiyle tasarım ve konseptçalışmalarına başladık. Doğal doku korunarak Avrupa’nın en iyi projesi seçilen birprojeyi hayata geçirmek için çalışacağız. Sağlık merkezinde günde 2 bin kişinintedavi göreceği çok büyük bir kompleks olacak. Tesiste otel projesinin yanısıra 50 odalı yaşlı konuk evi de bulunacak. Proje yaklaşık 100 bin m²’de 200milyon TL’ye mal olacak şekilde tasarlandı. Çeşme’de 12 ay turizme damgavuracak bir tesis olacak. Ülkemize döviz kazandıracak. Geçmişte Balçova TermalTesisleri’ne gelen Norveçli turist sayısının çok üzerinde bir turistiağırlayacağız. İngiltere, Amerika ve İtalya’da çeşitli ödüller alan projeninÇeşme’ye ve Türkiye’ye çok fazla ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu aşamayagelmemizdeki katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nateşekkür diyorum. Bu projeye ve sağlık turizminin ne kadar önem taşıdığınainandı. Bu proje bittikten sonra hayalimiz gerçekleşecek. Çeşme’de 12 ayturizmi konuşmuş olacağız” dedi.  
Çeşme BelediyeBaşkanı Muhittin Dalgıç da, 60 ortağın 10 seneyi aşkın süre sabırla beklediğiprojenin nihayet gerçekleşme aşamasına geldiğini söyledi. Mimarlık grubununbölgeye ve ülkeye öncülük edebilecek bir çalışmaya imza attığını dile getirenDalgıç, “Başkanımız Aziz Kocaoğlu, İzmir’in her köşesindeki yatırımlaradestek sağlıyor, öncülük yapıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.
ProjeninSlovenyalı mimarlarından Dean Lah ise şunları kaydetti: 
“Hepinizeböylesine güzel ve enteresan bir projede çalışma fırsatı verdiğiniz için çokteşekkür ediyorum. Çok güzel ve çekici bir tesis olacağına inanıyorum. İnsanlargünümüzde sağlıklarına çok daha fazla önem veriyorlar. Burada sadece rahatlamave hastalık sonrası tedavi değil, koruyucu tedavi de mümkün olacak. Buendüstrinin ilaç endüstrisinden 3 kat daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.Yatırımcılarla beraber bu fikrin üzerinde çalıştık ve zengin bir proje yapmayaçalıştık. Elimizden geldiğince güzel bir merkez yaratacağımıza inanıyoruz.”  
 
Sağlık turizmiayağa kalkacak
Çeşme’dekurulacak termal tedavi ve kür merkezleri ile birlikte İzmir, sağlık turizmindede adından daha fazla söz ettirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme’dekitermal turizm kapasitesini artırmak için İZENERJİ şirketi aracılığıyla kısa adıTETUSA olan Çeşme Termal Kür Merkezi’ne de büyük çoğunlukta hisse sahibi oldu. 
100 dönümlükarazide 200 milyon liraya mal olacak projeyle birlikte güzellik ve masajmerkezi, fitness salonu, tedaviyi tamamlayıcı iç havuz  tedavi ve kür merkezi, yüzme havuzu, yaşlıbakım evi, otel ve kapalı spor salonlarının yer alacağı bir tesis hayata geçirilecek.
 


Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

avrupa yakası escortbeşiktaş escortbeyoğlu escortnişantaşı escortetiler escortesenyurt bayan escortbeylikdüzü bayan escortavcılar bayan escortşirinevler escortataköy escort