EGE NET TV

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Okundu
15 Ağustos 2019 - 13:59

Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğü’nün 96.maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM tarafından yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

Murat BAKAN

İzmir Milletvekili

canlı bahis

Plastik çöp ithalatıyla ilgili 02/05/2019 tarihli 7/11636 esas numaralı yazılı soru önergeme 07/08/2019 tarihinde süreci geçtikten sonra tarafınızca yanıt verilmiştir. Bu bağlamda;

1 – Ülkemizde Ağustos 2019 itibarıyla kaç tane lisanslı geri kazanım tesisi faaliyettedir?

2 – Faaliyette olan lisanslı geri kazanım tesislerinin isimleri nelerdir? Tesisler hangi illerdedir?

3 – 02/05/2019 tarihli 7/11636 esas numaralı yazılı soru önergemde sorduğum, “Son 10 yılda ülkemize ithal edilen plastik çöp miktarı nedir?” soruma 07/08/2019 tarihinde verdiğiniz yanıtta, “Ülkemizdeki lisanslı geri kazanım tesislerinin talepleri doğrultusunda geri kazanım amacıyla ithal edilecek tehlikesiz atık miktarında değişiklik görülebilmektedir” dediniz. Bu bağlamda; 2015 – 2019 yılları arasında, yıllar bazında olmak üzere, hangi lisanslı geri kazanım tesisleri kaç kere çöp ithal etme talebine bulunmuştur? Bu taleplerin ne kadarı karşılanmıştır?

4 – Karşılanan talep doğrultusunda; 2015 – 2019 yılları arasında, yıllar bazında olmak üzere, hangi lisanslı geri kazanım tesisleri ne kadar çöp ithal etmiştir?

5 – İlgili önergeme verdiğiniz aynı yanıtta “İthal edilen plastik atıkların tamamı geri kazanılarak hammadde elde edilmekte olup, bertaraf amaçlı (depolama ve/veya yakma amaçlı) atık ithalatı yasaktır” denilmiştir. Bu bağlamda; lisanslı geri kazanım tesisleri ithal ettikleri atıkları/çöpleri ne şekilde/hangi yöntemlerle geri kazandırmaktadır? Bunun takip ve denetimi kim tarafından, ne şekilde yapılmaktadır?

6 – Lisanslı geri kazanım tesislerinin ithal atık/çöp konusunda hangi denetimlere tabidir? Lisanslı geri kazanım tesisleri, ithal ettikleri atıkları/çöpleri geri kazandırma süreçlerinde hangi sıklıkta ve ne şekilde denetlenmektedir?

7 – Bakanlığınız, lisanslı geri kazanım tesislerinin talepleri doğrultusunda ülkemize ithal edilen atıkların/çöplerin ilgili şirketlere verildikten sonraki sürecin takibini yapmakta mıdır? Ülkemize ithal edilen plastik atıkların/çöplerin akıbeti nedir?

8 – İthal çöplerin ülkemize girişini zorlaştırmak için yayınladığınız tebliğin, hemen geri çekilmesinin sebebi nedir? Tebliğin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın baskısı sebebiyle geri çekildiği iddiasına dair açıklamanız nedir?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.